Hornoslezská vysoká škola obchodní

AKCE:

0 Kč

ZÁPISNÉ

Vzdělávací nabídka

Tisk

Studijní programy

 

Studium je koncipováno podle kreditového systému ECTS, kdy předměty každého ročníku studia souhrnně tvoří 60 kreditů. Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky (reprezentované 180 kredity) a standardní doba navazujícího magisterského studia jsou dva roky (120 kreditů). Studium se uskutečňuje v prezenční i kombinované formě. Místem studia je Ostrava.

 

Obor: Mezinárodní vztahy - bakalářské prezenční a kombinované studium

specializace:

Studium pro absolventy VOŠ: absolventi vyšších odborných škol mohou studovat bakalářský studijní program ve zkrácené formě, a to po započtení již absolvovaných předmětů shodných s výukovým programem studijního oboru a specializace.

Obor: Mezinárodní vztahy - magisterské prezenční a kombinované studium

specializace:

 

 

Mezinárodní vztahy – jsou studijním směrem spojujícím různé vědecké obory, hlavně z oblasti společenských, právnických a ekonomických věd, určeným pro osoby, které chtějí poznat vzájemné hospodářské, obchodní, turistické, právní a politické relace různých zemí a jejich uskupení. Ukončení tohoto směru umožňuje začít práci v podnicích provádějících obchodní činnost na mezinárodních trzích, v zahraničních institucích, jejichž činnost je spojena přímo anebo nepřímo s mezinárodním obratem zboží, ve firmách turistického a hoteliérského odvětví a také v konzultingových a poradenských firmách, samosprávných, vládních i nevládních organizacích, zabývajících se problematikou integrace a evropských vztahů.

Právní postavení studenta: student má práva a povinnosti vyplývající ze studijního řádu, právně je postaven na roveň studentům studujícím na území České republiky podle zákona 111/1998 ve znění pozdějších předpisů.

Právní postavení absolventa: absolvent bakalářského studia získá titul "licencjat", absolvent magisterského studia pak titul "magister". Na základě mezivládní dohody mezi Českem a Polskem o vzájemném uznávání dokladů o studiu a titulů lze tyto tituly rovnocenně uplatnit v praxi. Lze rovněž požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o vystavení nostrifikačního dokladu potvrzujícího uznání vzdělání. [stáhněte]

 

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice