Hornoslezská vysoká škola obchodní

obor
Mezinárodní vztahy

bakalářské studium
a magisterské studium

v Ostravě
výuka probíhá
v českém jazyce

Podat přihlášku

Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa

Den otevřených dveří

gal01_01

Den otvřených dveří: 19.02.2016

Již 19. února se uskuteční na Hornoslezské vysoké škole obchodní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zveme všechny zájemce o studium od 10:00 do 17:00 k návštěvě naší školy. Zájemci se mohou dozvědět podrobné informace o škole a studijních programech a také se setkat s akademickými pracovníky.

Slovo rektora

Jsem potěšen, že zahraniční fakulta Hornoslezské vysoké školy obchodní v Ostravě již druhým rokem úspěšně vzdělává studenty v bakalářském i magisterském studijním programu oboru Mezinárodní vztahy. V tomto akademickém roce jsme začali i s výukou absolventů vyšších odborných škol. Tito studenti si mohou za specifických podmínek rozšířit vzdělání a ve zkrácené formě vystudovat bakalářský studijní program ve specializaci mezinárodní obchod nebo mezinárodní cestovní ruch. Program vzdělávání je zaměřen na mladé lidi, kteří chtějí poznat ekonomické, obchodní, politické a právní vztahy různých zemí. Absolventi tohoto oboru získají kvalifikaci jako česko-polský specialista v podnicích, v zahraničních institucích a v poradenských firmách a také ve strukturách EU.

Došlo také ke změně sídla fakulty. Opustili jsme nevyhovující prostory v Ostravě-Přívoze a fakultu přemístili do lépe dostupné lokality blíže centra města. V nových prostorách studenti naleznou komfortnější podmínky pro studium i plně vybavené učebny. Stále zlepšujeme standard výuky při zapojení špičkových pedagogů s bohatými zkušenostmi nejen z akademické oblasti, ale také z odborné praxe.

Rektor HVŠO
Prof. Krzysztof Szaflarski

 

Studijní výjezd do sídla GWSH v Katovicích

Studenti HVŠO v KatovicíchDne 12. června 2015 se uskutečnil studijní výjezd vybraných studentů bakalářského a magisterského studijního programu oboru Mezinárodní vztahy do sídla naší vysoké školy v Katovicích. Hlavním cílem tohoto výjezdu bylo seznámení se s provozním zázemím školy, s fungováním vysokoškolské knihovny a osobní setkání s odbornými pracovníky školy. Na programu byly také semináře a přednášky z předem vybraných oblastí. Takováto setkání se budou v budoucnu uskutečňovat pravidelně. Jeden semestr v sídle GWSH v Katovicích, další semestr pak na fakultě v Ostravě. Očekáváme tak vzájemnou integraci studentů z Polska i České republiky a chceme tak napomoci k poznávání jednotlivých specifik studentského života obou zemí.

Hornoslezská vysoká škola obchodní
Zahraniční fakulta v Ostravě

Medaile J. Masaryka

Univerzita oceněna medailí J. Masaryka za dlouholetý aktivní přínos v rozvoji spolupráce s vysokými školami v České republice

gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice