Stała, niezmienna i z góry określona wysokość czesnego przez cały okres studiów.

Z wyjątkiem szczególnych okoliczności określonych w regulaminie finansowym.