Promocja skierowana do Absolwentów wszystkich kierunków studiów, poziomów i form studiów z oferty edukacyjnej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zapisujących na studia kolejne prowadzone przez GWSH.

Stawka czesnego w semestrze pierwszym pomniejszona o 25% od regularnej opłaty za studia.