Czesne obowiązujące na kierunku studiów: Logistyka

Studia I stopnia (inżynierskie), niestacjonarne (zaoczne)